practicemed logo

Omogočamo sistematično, pregledno in transparentno razvrščanje po deloviščih

Zdravstvenim delavcem omogočamo sistematično, pregledno in transparentno razvrščanje po deloviščih, izboljšamo pogoje dela ter stopamo v smeri reševanja kadrovske problematike.

Zaupajo nam:

Rešitev

PRODUKT PracticeMed je napredna rešitev za učinkovito delovanje bolnišnice. Osebju omogoča, da se lahko osredotočajo na delo, poveča zadovoljstvo osebja, prihrani denar in čas.

Poveča

Zadovoljstvo zaposlenih

Povprečen prihranek ur / osebo / leto
0
Manj napak
0 %
Prihranjen bruto znesek / leto / vodjo oddelka
0

Produkt

corporate icon
location icon
product features presentation
pause icon
product features presentation
practicemed medical solution wifi icon
unlocked icon
corporate icon
product features presentation

Planiranje odsotnosti
Redni delovni čas

Kompatibilnost
z ostalimi informacijskimi / zdravstvenimi sistemi (HIS, Power BI...)

Razporejanje
letno, mesečno, dnevno. Vse informacije hkrati, jasno na enem mestu

Razporejanje
Real-time feedback, podpisane verzije z sledljivostjo sprememb (drag & drop)

Planiranje operacij
Elektivne, nujne in onkološke, vse na enem mestu (kirurgija)

Predaja službe
strukturiran, digitalen zapis

Planiranje dosegljivosti
Upoštevanje želja zaposlenih (NZV / dežurstva)

practicemed medical solution product features 1

Produkt - vpogled uporabnika

Analitika, ki jo dobite z našo rešitvijo

Pridobite dragocen vpogled v uspešnost svoje ekipe in ugotovite, kdo je prispeval k posameznim nalogam in koliko je posamezni član ekipe naredil.

imgpsh fullsize anim 4
screenshot analytics fourth
imgpsh fullsize anim 6

Povratne informacije strank

practicemed reviews

red. prof. dr. Stojan Potrč, dr.med. , spec. kirurg

Predstojnik Oddelka za abdominalno in splošno kirurgijo Kirurške klinike UKC Maribor

Z vpeljavo in uporabo aplikacije »SOP« na Oddelku za abdominalno in splošno kirurgijo Kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, smo dvignili organiziranost in planiranje kirurških posegov na zelo visoko raven. Pomembno se je zmanjšal čas potreben za načrtovanje operacij, zmanjšala se je možnost napake človeškega dejavnika pri načrtovanju, zaposlenim je omogočen bolj pregleden in fleksibilen vpogled do zasedenosti, program pa nudi tudi številna poročila iz podatkov o bolnikih in o izvršenih operacijah.

practicemed reviews

Dr. med. Samo Plut, (UKC LJ)

Vodja endoskopske enote KOGE, Interna klinika, KO za gastroenterologijo UKC Ljubljana

Brez aplikacije si ne znam več predstavljati svojega delovnega vsakdana – ostale aplikacije se osredotočajo predvsem na načrtovanje izmenskega dela, nobena ne pokriva mikromanagementa dela v zdravstvu.

practicemed reviews

Domen Kogler, dr. med. , anesteziolog (UKC MB)

Oddelek za anesteziologijo in intenzivno terapijo UKC MB

Odkar so mi omogočili uporabo PracticeMed rešitve, si brez nje ne predstavljam več dela na oddelku abdominalne kirurgije.

Preberi več
Prenesite brošuro & izvedite več o nas
practicemed medical solution product features 1